ผบช.ภ.7 ร่วมการยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดอบรมป้องกันปราบปรามบุหรี่ปลอม

วันที่ 19 ก.ย. 65 เวลา 10.30 น.พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานในพิธีเปิด“การฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 7 เรื่องการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ปลอมเครื่องหมายการค้าของการยาสูบแห่งประเทศไทย”

มี พล.ต.อ.รชต เย็นทรวงคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ต.อ.วินัย วงษ์บุบผา คณะอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (กปบ.)
พ.ต.อ.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม และตำรวจสังกัด ภ.7 เข้าร่วม

พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม  ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เข้ารับการอบรมภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้แทนของหน่วยงานในการเข้ารับการอบรม และนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อนร่วมงานต่อไป

การยาสูบแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 7 จึงจัดวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญมาอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งในการสังเกตุ การจดจำ และการแจ้งข้อหาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 7 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความมั่นใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างแท้จริง  ได้รับมอบกระเช้าผลไม้ที่ระลึก เพื่อความสัมพันธ์อันดีที่จะประสานการทำงานร่วมกันในโอกาสต่อไป ผบช.ภ.7 กล่าว

ที่มา https://policenewsvarieties.com/%E0%B8%9C%E0%B8%9A%E0%B8%8A-%E0%B8%A0-7-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B/

Skip to content