ผบช.ภ.7 ร่วมกับสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยร่วมพิธีพุทธาภิเษกท้าวเวสสุวรรณ รุ่นลาภผลพูนทวี ปราบศัตรูพ่าย วัดจุฬามณี

ที่วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมกับสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย ทำพิธีมหาพุทธา-เทวาภิเษก รัตนมงคล ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา “ลาภผลพูนทวี ปราบศัตรูพ่าย” รุ่น ประวัติศาสตร์ตำรวจ โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยพร้อมด้วย พระมหาเถราจารย์ จำนวน 28 รูป
สำหรับวัตถุมงคล เหรียญพิมพ์จำปี ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา “ลาภผลพูนทวี ปราบศัตรูพ่าย” รุ่น ประวัติศาสตร์ตำรวจ
พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (อิฏฐ์ ภททจาโร) เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ได้เมตตาจัดสร้างให้ตำรวจภูธรภาค 7 นำออกให้ผู้นิยมสะสมวัตถุมงคล และผู้ศรัทธาเช่าบูชาเพื่อนำรายได้เข้าสมทบกองทุนเงินช่วยเหลือเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดและครอบครัว

Skip to content