ผบช.ภ.7 รับมอบข้าวสารจากวัดมังกรกมลาวาส

วันที่ 8 ก.ย. 65 ที่อาคารตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ท.
ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์  ผบช.ภ.7พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปรีดา  อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7 พ.ต.อ.สายฟ้า  จิราวรรธนสกุล รอง ผบก.อก.ภ.7 พ.ต.อ.ปรัชญา  ทองน้ำวน รอง ผบก.อก.ภ.7 พ.ต.อ.หญิง ดวงใจ  พานิชอัตรา รอง ผบก.อก.ภ.7 ผกก.,รอง ผกก. และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รับมอบข้าวสาร ถุงละ 5 กก. จำนวน 300 ถุง รวม 1,500 กก.

ผู้แทนพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่ 1) เจ้าอาวาสวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)รักษาการเจ้าอาวาสวัดทิพยวารีวิหาร (วัดกัมโล่วยี่)เลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายปลัดขวาจีนนิกาย

เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้กับข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรภาค 7 พนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ที่มา https://siamrath.co.th/n/380749#:~:text=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B9%8C%20%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4,%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%20%E0%B8%9C%E0%B8%9A%E0%B8%81.

 

Skip to content