ผบช.ภ.7 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศแก่ข้าราชการตำรวจผู้วายชนม์เนื่องในวันตำรวจ

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น.ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 จว.นครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธารงค์ ผบช.ภ.7 พร้อมด้วยคุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธารงค์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานพิธีสักการะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิ ศาลตายาย หลวงพ่อขาว พร้อมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พระสงฆ์ จำนวน 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ อุทิศกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้วายชนม์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเนื่องใน“วันตำรวจ ประจำปี 2565” ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565
โดยมี พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7 พล.ต.ต.ประสพชัย มัดสยะวนิชกูล ผบก.สส.ภ.7 พล.ต.ต.นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ ผบก.กค.ภ.7 รองผู้บังคับการ ผู้กำกับการในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงานตำรวจภูธรภาค 7 เพื่อความเป็นสิริมงคล
พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธารงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ตำรวจหน่วยต่างๆ และตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่นในสายงานจราจร, ปราบปราม, สืบสวน สอบสวน, ปราบปรามยาเสพติด, โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ,ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ ตร.และพลเมืองดี จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุม ภ.7 ชั้น 2 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
พล.ต.ท.ธนายุตม์ กล่าวว่าขอ แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมให้โอวาท วันตำรวจซึ่งเป็นวันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี ที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทุกนาย ควรระลึกถึงภารกิจหน้าที่อันยิ่งใหญ่และทรงเกียรติ ขอให้ภูมิใจในเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และภารกิจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนขอให้พึงระลึกถึงคุณงาม ความดี ชื่อเสียง เกียรติภูมิของข้าราชการตำรวจที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศชาติ ว่าบุคลากรเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าสำคัญและเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.ท.ธนายุตม์ กล่าวต่อว่า ขอขอบคุณ พี่ เพื่อน น้อง ข้าราชการตำรวจทุกนายที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ มุ มานะ ตรากตรำสมกับความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และในโอกาสอันสำคัญนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจน เดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โปรดอภิบาลประทานพรให้เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดภัย แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ พิทักษ์ ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเพื่อความสงบสุขของประชาชนต่อไป
Skip to content