ผบช.ภ.7 บันทึกเทปถวายพระพรพระพันปีหลวง

     \

         ที่ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี พล.ต.ท.ธนายุตม์           วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7             ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 มี พล.ต.ท.รักษ์จิต หม้อมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต                รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน            รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 เข้าร่วมกิจกรรม

ที่มา ผบช.ภ.7 บันทึกเทปถวายพระพรพระพันปีหลวง – COP’S Magazine (cops-magazine.com)

Skip to content