ผบช.ภ.7 ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายตำรวจประจวบคีรีขันธ์

ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
เดินทางมาตรวจเยี่ยมชมการสาธิตของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ “ชุดสิงห์ดำ” โดยมี พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับชม หลังจากนั้น พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 นั่งเป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำนโยบายรัฐบาลและวิสัยทัศน์ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่เน้นย้ำการเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา ตลอดจนวิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 7 มุ่งภักดีองค์ราชันมุ่งมั่นสร้างศรัทธา พัฒนาเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา กำชับทำงานเชิงรุก เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชนไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

Skip to content