“ผบช.ภ.7” จัดฝึกอบรม ทบทวน ยุทธวิธีงานสืบสวน เสริมเขี้ยวเล็บ และจัดแข่งขัน สนองนโยบาย “ผบ.ตร.”

     วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น.ที่ลานฝึกวงศ์สมบูรณ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7 อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้กล่าวว่า ตามนโยบาย ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรภาค7 จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวน ยุทธวิธีงานสืบสวน และให้มีการจัดประกวดแข่งขันในตำรวจภูธรภาค7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น ตำรวจภูธรภาค7 จึงกำหนดการประกวด โครงการประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ชุดปฏิบัติงานสืบสวนของตำรวจภูธรภาค 7

        พล.ต.ท.ธนายุตม์ กล่าวว่า วันนี้ได้เป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ชุดปฏิบัติงานสืบสวนของตำรวจภูธรภาค7 โดยมี พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญผบก.ศฝร.ภ.7, พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม, พ.ต.อ.ต่อวงศ์ พิทักษ์โกศล ผกก.ปพ.ภ.7, ผกก.ฯ หัวหน้าสถานี ในสังกัด ภ.7 ข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

        พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึก ให้ตั้งใจและใส่ใจในการฝึก อบรมทบทวนยุทธวิธี งานสืบสวน โดยเฉพาะการปิดล้อมตรวจค้น การตัดสินใจเฉพาะหน้า โดยให้ยึดหลักตามกฎหมาย และความปลอดภัยเป็นหลัก เนื่องจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับใส่ใจในความปลอดภัยจึงได้จัดให้มีการฝึกการประกวดทบทวนยุทธวิธีงานสืบสวนในครั้งนี้ และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมหมั่นฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อที่จะสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

        จากนั้น ผบช.ภ.7 ได้ชมการสาธิตการปฏิบัติ ในการปิดล้อมตรวจค้น การจับกุมผู้ต้องหา พร้อมทั้งให้โอวาทคำแนะนำ ในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธี

        สำหรับโครงการประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจของชุดปฏิบัติงานสืบสวนของ ภ.7 ในวันที่ 21ก.ค.65 บัดนี้ การประกวดการฝึกได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลการประกวดการฝึกปรากฏว่า ทุกทีมที่เข้าประกวด มีการปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยทีมที่เข้าประกวดการฝึกได้รับคะแนนจากการประกวด ตามลำดับดังนี้

        กลุ่มที่ 1 ลำดับที่ 1 สภ.สามพราน จว.นครปฐม, ลำดับที่ 2 สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี, ลำดับที่ 3 สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี

        กลุ่มที่ 2 ลำดับที่ 1 สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี, ลำดับที่ 2 สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม, ลำดับที่ 3 สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบฯ

        กลุ่มที่ 3 ลำดับที่ 1 สภ.ปิล๊อก จว.กาญจนบุรี, ลำดับที่ 2 สภ.องค์พระ จว.สุพรรณบุรี

        ที่มา https://thaitabloid.com/archives/116865

Skip to content