ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของครอบครัวตำรวจเพชรบุรี

ที่สถานีรถรางไฟฟ้า (Cable Car) เขาวัง ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เดินทางมาร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากต้นตาลเยี่ยมชมสินค้าของครอบครัวข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.กานต์ ธรรมเกษม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พ.ต.อ.วันชัย ขาวรัมย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี และคณะแม่บ้านตำรวจจังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

หลังจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมโรงกลึงผลิตภัณฑ์ไม้ตาล ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ตามด้วยร้านขนมชั้นจิรานันท์(ขนมชั้นน้ำตาลโตนด) ตำบลบ้านหมอ อำเภอเมืองเพชรบุรี อีกสินค้าจากครอบครัวข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ และร้านทองม้วนน้ำตาลโตนด เจ๊ไข่ ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

 

Skip to content