ประชุมเตรียมความพร้อมในการที่ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มาถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม

วันนี้ ๑๕ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วย
พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ
รองเลขานุการธิการพระราชวัง,
พล.ร.อ.คณีพล สงเจริญ สนง.ฝสธ.๙๐๔,
พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
รอง ผบช.ภ.๗ ,
พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม ,
พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล
ผบก.สส.ภ.๗ ,
พล.ต.จิรโรจน์ ธูปเทียนรัตน์
กบช.ทม.รอ.,
นายคมสัน เจริญอาจ ,
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
พ.ต.อ.สุรชัย สุกใส
รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม ,
ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ส่วนล่วงหน้าข้าราชการในพระองค์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ร่วมสำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมความพร้อมในการที่ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มาถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ในวันที่ ๗ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม

Skip to content