https://www.cops-magazine.com/topic/56543/

ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการและหัวหน้าสถานีตำรวจของตำรวจภูธรภาค 7 ประจำปีงบประมาณ  2565 ระหว่างวันที่ 6-8กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี พระธรรมวชิรเมธี(มีชัย วีรปัญโญ)
เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เริ่มประเดิมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรม”

ตามด้วย พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พูดในหัวข้อ “งานจิตอาสาตามกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน” ขณะที่ พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดก่อนบรรยาย “โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการและหัวหน้าสถานีตำรวจของตำรวจภูธรภาค 7 ประจำปีงบประมาณ 2565” และได้ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยหัวข้อ “รากฐานตำรวจไทยและงานศูนย์ปฏิบัติการ” ส่วน พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี อดีตรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำนานนักสืบชั้นครูได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารงานสืบสวน” ปิดท้ายด้วย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยหัวข้อ “การบริหารความมั่นคง”

Skip to content