พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ภ.7/รอง ผอ.ศอ.ปส.ภ.7 เป็นประธาน **การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565** พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา

วันนี้ 8 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเสสะเวช ภ.7
พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ
รอง ผบช.ภ.7/รอง ผอ.ศอ.ปส.ภ.7
เป็นประธาน
**การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**
พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา
ผบก.กค.ภ.7/ที่ปรึกษา ชุดขยายผลและยึดทรัพย์สินฯ ภ.7
เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
พ.ต.อ.วันชัย วิลาศรี
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ปฏิบัติราชการ หน.สง.ผบก.กค.ภ.7
เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ พ.ร.บ.มาตรการฯ
ให้แก่
-หน.งานสอบสวน สภ.ในสังกัด ภ.จว. กาญจนบุรี , ประจวบคีรีขันธ์ , เพชรบุรี
จำนวน 50 นาย
-ภาคบ่าย หัวหน้างานสอบสวน ในสังกัด รวมภ.จว.นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร รวม 54 นาย และ รอง ผบก.สอบสวน/สืบสวน หัวหน้างานสืบสวนทุก สภ.ในสังกัด ภ.7 ทั้งสิ้น 104 สภ
เสร็จสิ้นการอบรม 16.30 น.
Skip to content