พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา รอง ผบช.ภ.๗ ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก อบต.และการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ห้วงวันที่ ๑๑ – ๒๐ พ.ย.๖๔ กับ ภ.จว.ในสังกัด ภ.๗

วันนี้ ( ๘ พ.ย. ๖๔ ) เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.๗
สั่งการให้
พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ภ.๗
พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.๗
พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา
รอง ผบช.ภ.๗
พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.ภ.๗
พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรธนสกุล รอง ผบก.อก.ภ.๗
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก อบต.และการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ห้วงวันที่ ๑๑ – ๒๐ พ.ย.๖๔ กับ ภ.จว.ในสังกัด ภ.๗
โดยมี
พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา
รอง ผบช.ภ.๗
เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.๗ ชั้น อ.เมือง จ.นครปฐม
Skip to content