พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.๗ เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

วันนี้ (๕ พ.ย.๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น.
🔵พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
รอง ผบช.ภ.๗
พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล ผบก.สส.ภ.๗
รอง ผบก.อก.ภ.๗ รอง ผบก.สส.ภ๗ และ รอง ผบก.ภ.จว. ผกก.สืบสวน ภ.จว. ผกก. รอง ผกก. ข้าราชการตำรวจ ทนท.หน.จราจร พนักงานวิทยุ และ Admin ภ.๗
🔵เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๒(เสมือนจริง)
🔵ณ ห้องประชุม ภ.๗ ชั้น ๒ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
Skip to content