พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.๗ (กศ/จร/จิตอาสา) ประชุมแถลงแผนและตรวจพื้นที่ในการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจร ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

วันนี้ (๓ พ.ย. ๖๔)
เวลา ๑๓.๓๐ น.
พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
รอง ผบช.ภ.๗ (กศ/จร/จิตอาสา)
พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์
ผบก.ภ.จว.นครปฐม
พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย
ผบก.อก.ภ.๗
พ.ต.อ.สุรชัย สุกใส
รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ.ยงลิต ศุภผล
ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
และเจ้าหน้าที่ทหาร พล.๑ รอ., มทบ.๑๑, ฝ่ายปกครอง, และข้าราชการทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จว.นครปฐม
ประชุมแถลงแผนและตรวจพื้นที่ในการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจร ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
โดยมี พล.ต.วรยศ เหลืองสุวรรณ
ผบ.พล.๑ รอ. เป็นประธาน
ที่ห้องประชุมเสสะเวช ชั้น ๑ ภ.๗ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
Skip to content