อัพเดตแล้ว! 52 จังหวัดคุมเข้ม ต้องใส่แมสก์ออกจากบ้าน ไม่ใส่มีโทษ

ผู้เข้าชม: 1

               จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ซึ่งมียอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายจังหวัดออกมาตรการคุมเข้ม รวมถึงมาตรการให้ประชาชนในพื้นที่ 48 จังหวัดใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากเคหสถาน

               โดยบทลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อ 7 (1) และข้อ 11 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 เป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

              ล่าสุดวันที่ 27 เม.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้อัพเดตข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวัดที่ให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากเคหสถาน จากเดิม 48 จังหวัดเป็น 52 จังหวัด

link : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6364688

Skip to content