๑๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.๗ เข้าร่วมประชุมแถลงแผนในการถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

๑๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
รอง ผบช.ภ.๗
พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ คำปาเชื้อ
รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์
รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ.สุรชัย สุกใส
รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ.สุธี พรมมาลี
รอง ผบก.สส.ภ.๗
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.๗ และ ภ.จว.นครปฐม ที่เกี่ยวข้องในภารกิจ
เข้าร่วมประชุมแถลงแผนในการถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริฯ
บ้านศาลาดิน
ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ภ.จว.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม

Skip to content