ภาษา

EnglishThai

(๑๐ พ.ย. ๖๔) เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.๗ (กศ/จร/จิตอาสา) ร่วมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจหญิง ทำหน้าที่ หัวหน้าชุด รปภ.ประจำตัวคู่สมรสหญิงของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

(๑๐ พ.ย. ๖๔)
เวลา ๑๓.๓๐ น.
พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
รอง ผบช.ภ.๗ (กศ/จร/จิตอาสา)
พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย
ผบก.อก.ภ.๗
พ.ต.อ.ปรัชญา ทองน้ำวน
รอง ผบก.อก.ภ.๗
พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์
รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.อ.พรชัย จันทนะภาพ
ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๗
พ.ต.อ.ฤทธิรงค์ โชติกลาง
ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗
ร่วมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจหญิง ทำหน้าที่ หัวหน้าชุด รปภ.ประจำตัวคู่สมรสหญิงของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ ห้องประชุม เสสะเวช ชั้น ๑ ภ.๗ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
Skip to content