(๑๐ พ.ย.๖๔) เวลา ๑๓.๓๐น. พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) การประชุมประชาคมข่าวความมั่นคง ภ.๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

(๑๐ พ.ย.๖๔) เวลา ๑๓.๓๐น.
พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
รอง ผบช.ภ.๗
เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) การประชุมประชาคมข่าวความมั่นคง ภ.๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.๗ อ.เมือง จว.นครปฐม
Skip to content