ประชาสัมพันธ์เตือนภัยในเทศกาลตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนถือเป็นเทศกาลที่สำคัญ ที่คนไทยเชื้อสายจีนจะออกมาจับจ่ายใช้สอย ทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เดินทางไปเยี่ยมญาติและท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินจากกลุ่มมิจฉาชีพ และอันตรายจากอัคคีภัย

Skip to content