ภาษา

EnglishThai

สิ่งใหม่ในร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ในส่วนของคณะกรรมการต่างๆ

สามารถชมย้อนหลังได้ที่    https://www.youtube.com/watch?v=Dc65MsPHAk8   หรือ    https://www.facebook.com/PoliceRadio

Skip to content