(วันพุธที่ 10 พ.ย. 64) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานในการประชุม “การประชุม ศปก.ภ.7 ครั้งที่ 12/2564” ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

(วันพุธที่ 10 พ.ย. 64) เวลา 09.00 น.
พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7
เป็นประธานในการประชุม
“การประชุม ศปก.ภ.7 ครั้งที่ 12/2564” ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
พร้อมด้วย
พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.รักษ์จิต หม้อมงคล
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข
รอง ผบช.ภ.7
โดยมี ผบก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยได้ประชุมในเรื่อง
1. หน่วยต่าง บช.ในพื้นที่ ภ.7 รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ (บก.ส.1)
2. ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 สรุปเรื่องร้องเรียนและเรื่องวินัยคงค้างทั้งหมด
3. ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
– สรุปสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม
– รายงานคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ หรือคดีที่น่าสนใจ
– สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง/ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง/การชุมนุมเรียกร้องในพื้นที่
4. ฝอ.3 บก.อก.ภ.7
– ภารกิจถวายความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญที่เข้ามาในพื้นที่
-รายงานผลการตรวจสถานีตำรวจของผู้บังคับบัญชาใน ภ.จว.
– รายงานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ภ.7
– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
5. ฝอ.4 บก.อก.ภ.7
-รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
– ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564-2565
6. ฝอ.5 บก.อก.ภ.7
– ข่าวสารทางสื่อ และปฏิบัติการข่าวสาร (IO)
– โครงการ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง
7. ฝอ.6 บก.อก.ภ.7
– การรายงานข้อมูลที่มีผลกระทบทางสื่อสังคมออนไลน์
– การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
– รายงานการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน
8. บก.สส.ภ.7
– การบันทึกข้อมูลในระบบ CRIMES
– การโอนข้อมูลจากระบบ POLIS ไปยังระบบ CRIMES
-คดีที่ยังไม่จำหน่ายออกจากระบบ CRIMES
– สถิติข้อมูลหมายจับ CCOC
-สรุปผลการออกหมายจับผู้ต้องหา (หมายจับที่ออกใหม่/มีคุณภาพ/ไม่มีคุณภาพ)
-สรุปผลการเร่งรัดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเฉพาะหมายที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 3)
– ผลการปฏิบัติของ บก.สส.ภ.7 และ กก.สส.ภ.จว.
9. บก.กค.ภ.7
-สถิติสำนวนคดีอาญา ตาม ป.วิอาญามาตรา 145 และ มาตรา 145/1
10. ศปจร.ภ.7
– การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
11. ศปชก.ภ.7
– ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
12. ศอ.ปส.ภ.7
– รายงานผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.ภ.7
มีข้อสั่งการดังนี้
1.ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น
และ ตร. มีหนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 กำหนดให้การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ถือปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พิทักษ์เลือกตั้ง/62) โดยเคร่งครัด และสั่งการให้ทุกหน่วย เพิ่มความเข้มในการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ห้วงวันที่ 11 – 20 พฤศจิกายน 2564
ดังนั้น จึงให้ทุกหน่วย มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม พร้อมกันในวันนี้ (10 พฤศจิกายน 2564) และเพิ่มความเข้มในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเวลาที่ ตร. กำหนด และต่อเนื่องไปจนถึงวันเลือกตั้ง และเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วด้วย
2.เน้นย้ำ ข้าราชการตำรวจ ทุกคน ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง หรือนักการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองใดๆ / ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง / ไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน เป็นต้น
3.กำชับให้กวดขันบ่อนการพนัน อบายมุขทุกประเภท ที่เป็นบ่อเกิดโควิด อาทิเช่น ชนไก่ มวยตู้ ตู้ม้า ชนโค กำชับอย่าให้มีในพื้นที่
4.กวดขัน จับกุม ผู้นำพา/ให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
5.กวดขันจับกุมความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ มอบเป้าหมายให้ทุกหน่วยดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
6.ให้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายตร. โครงการต่างๆเช่น
-การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
-โครงการชุมชนยั่งยืน เข้มแข็ง คืนผู้หลงผิดสู่อ้อมอกพ่อแม่ ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
7.เร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการเรื่องโครงการ SMART SAFETY ZONE / POLICE4.0 ขับเคลื่อน ติดตามอย่างต่อเนื่อง
8.เนื่องจากคดีเกิดขึ้นเยอะในช่วงนี้ ซึ่งอยู่ในช่วงใกล้เลือกตั้งท้องถิ่น กำชับการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดโดยเฉพาะเส้นทางเปลี่ยว/เส้นทางโจร ตรวจค้นอาวุธปืน/สถานบริการ ให้ดูแลอย่างใกล้ชิด
9.ฝากกำชับทุก สภ. ดูแลอาคารสถานที่ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมรับการตรวจจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ การแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
10.กำชับเรื่องความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ กวดขันความประพฤติระเบียบวินัยตามคำสั่ง 1212/2537
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ถ.เหนือวัง ต.เมืองนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
Skip to content