ภ.จว.สมุทรสงคราม รายงานการตั้งจุดตรวจจุดสกัดควบคุมการเดินทางในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ภ.จว.สมุทรสงคราม ⚠️รายงานการตั้งจุดตรวจจุดสกัดควบคุมการเดินทางในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

🔶ตามสั่งการของ
– พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.
– พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
รอง ผบ.ตร.
– พล.ต.ท.ธนายุตม์
วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7
– พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7 (มค)
– พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
– พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์
รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม (มค)
🔶ปฏิบัติการโดย ผกก.สภ.ฯ , สวญ.สภ.ฯ, รอง ผกก.ป.สภ.ฯ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.สมุทรสงคราม
(sparkle) บูรณาการกำลังการปฏิบัติตามแผน “การตั้งจุดตรวจจุดสกัดควบคุมการเดินทางในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด”
🔸ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ณ จุดตรวจหลัก จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย
จุดตรวจหลักที่ 1 (:)จุดตรวจหน้าตู้จราจรลาดใหญ่ ถนนเอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม
จุดตรวจหลักที่ 2 (:)จุดตรวจหน้าวัดประดู่ ถนนปากท่อสายเก่า อ.อัมพวา
จุดตรวจหลักที่ 3 (:)จุดตรวจหน้าตู้จราจรบางใหญ่ ถนน สมุทรสงคราม – บางแพ อ.บางคนที

🔸ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 23.00-03.00
🔸เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ตรวจสอบและควบคุมการเดินทางของประชาชนช่วงการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

Skip to content