พิธีประดับยศเครื่องหมายยศ ว่าที่ ร.ต.ต. ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ.๗ ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป

พิธีประดับยศเครื่องหมายยศ ว่าที่ ร.ต.ต. ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ.๗ ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป

วันที่ ๘ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๐.๑๕ น. พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์  รอง ผบช.ภ.๗ ได้เป็นประธานในพิธีประดับยศเครื่องหมายยศ ว่าที่ ร.ต.ต. ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ.๗ ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗ นาย โดยมี พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย ผบก.อก.ภ.๗  พ.ต.อ.หญิง ดวงใจ พานิชอัตรา รอง ผบก.อก.ภ.๗ ผกก.ฝอ.๑-๖ บก.อก.ภ.๗ หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมเสสะเวช ชั้น ๑ อาคาร ภ.๗

Skip to content