พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานในการประชุม “ประชุมบริหารราชการ ภ.7 ครั้งที่ 10/2564 และ พิธีมอบโล่ และ ใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันตำรวจประจำปี 2564”

วันนี้(วันพุธที่ 4 พ.ย. 64) เวลาประมาณ 14.00 น.
พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7
เป็นประธานในการประชุม
“ประชุมบริหารราชการ ภ.7 ครั้งที่ 10/2564 และ พิธีมอบโล่ และ ใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันตำรวจประจำปี 2564”
โดยมี
พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข
รอง ผบช.ภ.7
โดยมี ผบก.ฯ, รอง ผบก.ฯ, ผกก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ได้มีข้อสั่งการดังนี้
1. ให้ทุก สภ. และ ภ.จว. ตรวจสอบคดี 4 กลุ่ม ตามตัวชี้วัดของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผช.ผบ.ตร. โดยให้มีการขับเคลื่อนทุกสัปดาห์ ถือว่าเป็นผลการปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยโดยตรง
2. ให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 เน้นความประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยงบลงทุนให้ดำเนินการให้ เสร็จสิ้นภายใน 30 ก.ย. 2565
3. แผนการตรวจราชการของ ตร.ประจำปี 2565 จะดำเนินการตรวจ ให้ครบทุกสถานีใน ภ.7 โดยให้ชุดตรวจจาก ภ.7 เป็นผู้ดำเนินการ และจัดลำดับดีเยี่ยม 3 ลำดับ และต่ำสุด 3 ลำดับ ซึ่งจเรตำรวจจะมาตรวจซ้ำอีกครั้ง
4. ให้ทุก ภ.จว. เร่งรัดตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยให้ แต่ละ ภ.จว. วิเคราะห์สถิติการร้องเรียนหาสาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข
5. ให้เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 เช่น วันที่ 5 ธ.ค.2564 วันคล้าย วันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 หรือวันที่ 2 เม.ย. 2565 วันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จกรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น แล้วรายงานผลให้ทราบ
6. กำชับการปราปรามจับกุมคดีสำคัญดังนี้
6.1 เหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์โดยเฉพาะธนาคาร ร้านทอง ให้หามาตรการปราบปรามจับกุมให้ได้ผล ตรวจสอบบุคคลพ้นโทษในพื้นที่และเฝ้าระวัง ตรวจสอบกล้อง CCTV ให้พร้อมใช้งาน
6.2 ปรับข้อมูลผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน ตั้งด่านตรวจเน้นอาวุธปืนเป็นกรณีพิเศษในช่วงก่อนการเลือกตั้ง อบต.
6.3 การปรามปรามการโจรกรรมรถ เน้นรถที่อาจนำมาใช้ในการก่อเหตุ เช่น ร้านรถมือสอง แหล่งรับจำนำรถ และร้านอะไหล่ เพื่อตัดตอนขบวนการและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
7. ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ ให้ทุก ภ.จว.ที่มีแหล่งท่องเที่ยววางมาตรการและดูแลความปลอดภัยผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
8. ให้เข้มงวดจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามพื้นที่แนวชายแดนและเส้นทางคมนาคม เมื่อมีการจับกุมให้มีการขยายผลไปถึงขบวนการนำพาที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด
9. ให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พ.ย. 2564
10. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้พนักงานสอบสวนรับคดีทุกคดี โดยให้ รอง ผบก.ที่รับผิดชอบงานสอบสวนควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
11. ให้ทุกหน่วยขับเคลื่อน 3 โครงการต่อไปนี้ให้เป็นรูปธรรม
11.1 โครงการ Smart Safety Zone
11.2 โครงการ Cyber Village
11.3 โครงการชุมชนยั่งยืน
12. ให้ทุก สภ.ทบทวนยุทธวิธีในการเข้าระงับเหตุตามแบบแผนที่ฝึกไป โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประจำสัปดาห์
13. อย่าให้มีการค้ามนุษย์ในพื้นที่ ป้องกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และอย่าให้มีข้าราชการตำรวจเข้าไปยุ่งเกี่ยวมีผลประโยชน์ในการค้ามนุษย์
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.เหนือวัง ต.เมืองนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
Skip to content