พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานในการประชุม “การประชุม ศปก.ภ.7 ครั้งที่ 11/2564”

วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 28 ต.ค. 64) เวลา 10.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

เป็นประธานในการประชุม
“การประชุม ศปก.ภ.7 ครั้งที่ 11/2564” ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

พร้อมด้วย
พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.รักษ์จิต หม้อมงคล
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข
รอง ผบช.ภ.7
โดยมี ผบก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยได้ประชุมในเรื่อง
1. หน่วยต่าง บช.ในพื้นที่ ภ.7 รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ (บก.ส.1)
2. ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 สรุปเรื่องร้องเรียนและเรื่องวินัยคงค้างทั้งหมด
3. ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
– สรุปสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม
– รายงานคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ หรือคดีที่น่าสนใจ
– สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง/ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง/การชุมนุมเรียกร้องในพื้นที่
4. ฝอ.3 บก.อก.ภ.7
– ภารกิจถวายความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญที่เข้ามาในพื้นที่
-รายงานผลการตรวจสถานีตำรวจของผู้บังคับบัญชาใน ภ.จว.
– รายงานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ภ.7
– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
5. ฝอ.4 บก.อก.ภ.7
-รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
– ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564-2565
6. ฝอ.5 บก.อก.ภ.7
– ข่าวสารทางสื่อ และปฏิบัติการข่าวสาร (IO)
– โครงการ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง
7. ฝอ.6 บก.อก.ภ.7
– การรายงานข้อมูลที่มีผลกระทบทางสื่อสังคมออนไลน์
– การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
– รายงานการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน
8. บก.สส.ภ.7
– การบันทึกข้อมูลในระบบ CRIMES
– การโอนข้อมูลจากระบบ POLIS ไปยังระบบ CRIMES
-คดีที่ยังไม่จำหน่ายออกจากระบบ CRIMES
– สถิติข้อมูลหมายจับ CCOC
-สรุปผลการออกหมายจับผู้ต้องหา (หมายจับที่ออกใหม่/มีคุณภาพ/ไม่มีคุณภาพ)
-สรุปผลการเร่งรัดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเฉพาะหมายที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 3)
– ผลการปฏิบัติของ บก.สส.ภ.7 และ กก.สส.ภ.จว.
9. บก.กค.ภ.7
-สถิติสำนวนคดีอาญา ตาม ป.วิอาญามาตรา 145 และ มาตรา 145/1
10. ศปจร.ภ.7
– การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
11. ศปชก.ภ.7
– ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
12. ศอ.ปส.ภ.7
– รายงานผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.ภ.7

มีข้อสั่งการดังนี้
1.ตามที่ ผบ.ตร. ได้สั่งให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเป็นภัยกับสังคม โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีการหลอกลวงประชาชนโดยใช้ Social Media เป็นจำนวนมาก / ประกอบกับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
ซึ่งช่วงนี้อยู่ในระหว่างระยะเวลาการระดมกวาดล้างอาชญากรรม คือระหว่างวันที่ 20 – 31 ต.ค.2564 จึงขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดการระดมกวาดล้างให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้ง
อาชญากรรมทั่วไป (On Ground) ให้เร่งรัดจับกุม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน / ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด / ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ / ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน / ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ /
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (On Line) ปัจจุบันคนร้ายใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการกระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ ยูทูบ โดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้คนร้ายมีพฤติกรรมการก่ออาชญากรรมบนโลกออนไลน์มากขึ้น จึงให้ทุกหน่วยเร่งรัดตรวจสอบ จับกุม การกระทำความผิดที่เกิดจากโซเชียลมีเดีย คือ การหลอกลวงออนไลน์ทางด้านการเงิน / การหลอกลวงจำหน่ายสินค้าออนไลน์และสินค้าผิดกฎหมาย / การเผยแพร่ข่าวปลอมและความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมฯ / การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหรือสตรีทางอินเตอร์เน็ต และค้ามนุษย์ / การพนันออนไลน์ และอาชญากรรมข้ามชาติ
การจับกุมบุคคลตามหมายจับ ให้ทุกหน่วยเร่งรัดจับกุมบุคคลตามหมายจับ ไม่ว่าจะเป็นหมายจับที่ ภ.7 ออกเอง หรือหมายจับของหน่วยอื่นก็สามารถจับได้ โดย กก.วิเคราะห์ข่าวฯ และ ศูนย์วิเคราะห์อาชญากรรม ภ.7 ต้องเป็นตัวขับเคลื่อนในการตรวจสอบหมายจับต่างๆ ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ว่าเป็นบุคคลที่มีหมายจับหรือไม่ ซึ่งหน่วยต่างๆ สามารถประสานขอข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
และเมื่อเสร็จสิ้นการระดม ให้ทุกหน่วยตรวจสอบของกลางให้เรียบร้อย และนำมาร่วมแถลงข่าวที่ ภ.7 ในวันจันทร์ที่ 1 พ.ย.2564 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณห้องประชุม ภ.7 ชั้น 2 และให้ รอง ผบช. / ผบก.ภ.จว. และ ผบก.สส. เข้าร่วมแถลงข่าวด้วย / โดยให้ทุกหน่วยประสานข้อมูลผลการระดม กับ ฝอ.5 บก.อก.ภ.7 เพื่อจัดทำใบแถลงข่าวให้เรียบร้อย
ให้ บก.อก.ภ.7 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการแถลงข่าวให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นห้องรับรองผู้บังคับบัญชา อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แถลงข่าว เครื่องเสียง เครื่องฉายต่างๆ โดยให้ ผบก.อก. ภ.7 ควบคุมการปฏิบัติให้เรียบร้อย

2. ให้ทุกหน่วย ให้เฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม การกระทำความผิด / กลุ่มมิจฉาชีพ ที่อาจฉกฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ประสบอุทกภัย / และให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ และทรัพย์สินของประชาชน ที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงป้องกันเหล่ามิจฉาชีพที่อาจใช้โอกาสในการก่อเหตุลักทรัพย์ช่วงที่ประชาชนอพยพออกจากที่พักอาศัย โดยเฉพาะเครื่องมือในการประกอบอาชีพของประชาชน / พร้อมให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ออกตรวจตราพื้นที่ด้วยเรือ เพื่อให้สามารถตรวจตราพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งให้ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงคอยให้การสนับสนุนในภารกิจต่างๆ จากภาครัฐเมื่อมีการร้องขอ
ให้ตรวจสอบอาคารสถานที่ของทางราชการที่รับผิดชอบว่าได้รับผลกระทบ หรือเสียหายจากน้ำท่วมหรือไม่ อย่างไร / และเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม / พร้อมทั้งให้เฝ้าติดตามและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการวางแผนช่วยเหลือและเยียวยาปัญหาหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย
นอกจากนี้ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ หากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยัง Call Center สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3. ให้ทุกหน่วยที่มีพื้นที่แนวเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เฝ้าระวัง ตรวจสอบ การลักลอบเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมาย ในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นด่านพรมแดน หรือช่องทางธรรมชาติ หากพบว่ามีการเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ให้ดำเนินการตามกฎหมาย และมาตรการป้องกันโรค โควิด – 19 โดยเคร่งครัด ทันที

4. ตามที่ ผบ.ตร. ได้กำชับการปฏิบัติงานในโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด ตร. และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้
4.1 ให้ตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรม ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อสั่งการที่ ตร. เคยสั่งการไว้ หรือเป็นการเพิ่มภาระงานนอกเหนือจากหน้าที่ปกติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และความรู้สึกของประชาชน โดยให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อน แล้วเสนอขอรับความเห็นชอบในการปฏิบัติจาก ตร. ตามสายงานที่รับผิดชอบพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป
4.2 กำชับข้าราชการตำรวจในสังกัด มิใช้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ แสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อันเป็นการไม่รักษาระเบียบวินัยและการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4.3 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้น เอาใจใส่สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปฏิบัติงานในโครงการ กิจกรรม หรือกรณีที่ข้าราชการตำรวจใช้สื่อสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ตร. ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดและผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.2537 ภายในอำนาจหน้าที่โดยเร็ว

5. ให้ทุกหน่วย เร่งรัดปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ในทุกรูปแบบคือ
(1) การค้าประเวณี
(2) การผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามก
(3) ประโยชน์ทางเพศรูปแบบอื่นๆ
(4) การเอาคนลงเป็นทาส
(5) การนำคนมาขอทาน
(6) การตัดอวัยวะเพื่อการค้า
(7) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ โดยข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำงานหรือบริการ โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย ยึดเอกสารสำคัญประจำตัวไว้ หรือนำภาระหนี้สินมาผูกมัด โดยผู้ถูกบังคับอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
(8) การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีด
โดยจะมีการกระทำความผิด เช่น การจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ โดยใช้วิธีการ ข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยมิชอบ ใช้อำนาจครอบงำด้วยภาวะอ่อนด้อย ขู่เข็ญ ให้เงินหรือผลประโยชน์อื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
ทุกหน่วย ต้องใช้กฎหมายทุกมิติในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะบทบัญญัติกฎหมายทั่วไป คือ กฎหมายอาญา บทบัญญัติกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย / โดยต้องตรวจสอบการกระทำความผิดเหล่านี้ในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางปกติทั่วไป หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ / ทุกหน่วยต้องจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภายในสิ้นเดือน ธันวาคม 2564 นี้ ทุกหน่วยต้องมีผลการจับกุมที่เห็นผลเป็นรูปธรรม / โดยมอบหมายให้ รอง ผบช. ที่รับผิดชอบ ศพดส. ขับเคลื่อนการปฏิบัติ

ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ถ.เหนือวัง ต.เมืองนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

Skip to content