พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.๗ ประชุมติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง

๒๓ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
รอง ผบช.ภ.๗

พร้อมด้วย
ผู้แทนจาก บก.สส.ภ.๗,บก.กค.ภ.๗,
ฝอ.๒, ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้งผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom

โดยมี
พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช
ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม

จากนั้นเวลา
๑๑.๐๐ น.

พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
รอง ผบช.ภ.๗

เป็นประธานการติดตามการเตรียมความพร้อมและความคืบหน้า ปัญหา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยมี รอง ผบก.(มค) ในสังกัดตำรวจภูธร ภ.๗ ทั้ง ๘ จังหวัด เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.๗ ชั้น๔ อ.เมือง จว.นครปฐม

Skip to content