ภาษา

EnglishThai

พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.ภ.๗ (ปป) เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.บางแพ จว.ราชบุรี

วันนี้ ( ๓ พ.ย. ๖๔ ) เวลา ๑๐.๒๐ น.
พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข
รอง ผบช.ภ.๗ (ปป)
เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.บางแพ จว.ราชบุรี
พบ พ.ต.อ.ฉัฐวัชร วงศ์​วาสน์
ผกก.สภ.บางแพ
พ.ต.ท.มงคล​ วิลัยเกษม
รอง ผกก.ป.สภ.บางแพ​
พ.ต.ท.วีระพัฒน์ เกตุษา
รอง ผกก.สส.สภ.บางแพ
พร้อมพวก อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ
พร้อมทั้งได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑.กำชับให้เข้มงวดในการออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิงต่างๆ ในเรื่องของการเปิด-ปิด ตามเวลาที่กำหนด, การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบบริบูรณ์เข้ามาใช้บริการ รวมถึงการออกตรวจแหล่งมั่วสุม แหล่งอบายมุข หรือการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายให้ดำเนินการใช้กฏหมายอย่างเด็ดขาดทุกกรณี
๒.กำชับให้ออกตรวจพื้นที่และจัดทำข้อมูลท้องถิ่น ในพื้นที่พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดอาชญากรรมและความ รุนแรงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายก อบต.
๓.กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจทุกนายให้แต่งกายให้เรียบร้อย เครื่องแบบและทรงผมถูกต้องตามระเบียบ มีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก้สายตรวจ
๔.กำชับให้มีการฝึกยุทธวิธีตำรวจประจำสัปดาห์ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำ เพื่อความมีประสิทธิภาพในการเข้าระงับเหตุอย่างถูกหลักยุทธวิธีและปลอดภัย
Skip to content