พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.ภ.๗ (ปป) เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม

๑๙ พ.ย. ๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.

พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข
รอง ผบช.ภ.๗ (ปป)

เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม
พบ พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ปัชโชโต
รอง ผกก.ป.สภ.นครชัยศรี
พร้อมพวก อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ

พร้อมทั้งได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑.กำชับให้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงประเพณี ลอยกระทงอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือ ผู้จัดงานกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-๑๙
๒.ให้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนทุกแขนง Social Media รวมถึงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เพื่อเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวขอความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม หรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในวันลอยกระทง โดยห้ามเล่น โคมลอย ดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และการยิงปืนขึ้นฟ้า โดยไม่มีเหตุอันควร
๓.กำชับให้เข้มงวดในการออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิงต่างๆ ในเรื่องของการเปิด-ปิด ตามเวลาที่กำหนด
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบบริบูรณ์เข้ามาใช้บริการ รวมถึงการออกตรวจแหล่งมั่วสุม แหล่งอบายมุข หรือการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายให้ดำเนินการใช้กฏหมายอย่างเด็ดขาดทุกกรณี
๔.กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจทุกนายให้แต่งกายให้เรียบร้อย เครื่องแบบและทรงผมถูกต้องตามระเบียบ มีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก้สายตรวจ

Skip to content