พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย ผบก.อก.ภ.7 ร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง รับมอบนโยบายการจัดทำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(10 พ.ย.64) เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย ผบก.อก.ภ.7 ร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง รับมอบนโยบายการจัดทำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอ ขอรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ตร. จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจ้ยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รอง ผบก.อก.ภ.7, ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 ณ ห้องประชุม ภ.7 ชั้น 2 โดยมี พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม

Skip to content