พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.๗ (กศ/จร/จิตอาสา) ประชุมแผนในการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจร ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

วันนี้ (๒ พ.ย. ๖๔)
เวลา ๑๓.๐๐ น.
พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
รอง ผบช.ภ.๗ (กศ/จร/จิตอาสา)
พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์
ผบก.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ คำปาเชื้อ
รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ.สุรชัย สุกใส
รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์
รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ.สุธี พรมมาลี
รอง ผบก.สส.ภ.๗
พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรธนสกุล
รอง ผบก.อก.ภ.๗
พ.ต.อ.ธนนท์ โตงิ้ว
ผกก.๒ บก.ทล.
พ.ต.อ.ชาญฤทธิ์ ทรัพย์สมบัติ
ผกก.สน.ธรรมศาลา
และเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
ประชุมแผนในการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจร ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ที่ห้องประชุม ชั้น ๒ ภ.๗ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
Skip to content