# ผบช.ภ.7 พร้อมแม่บ้าน ภ.7 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน บำรุงขวัญลูกน้อง พร้อมแนะนำมาตราการเข้ม #

            เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. ที่จุดบริการประชาชน ป้อมสายตรวจ ตำบลบ้านเลือก หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
            พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 กล่าวว่า ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บังคับบัญชาออกตรวจเยี่ยม เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจกับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้วงหยุดยาววันสงกรานต์ พ.ศ.2565 นั้นในวันนี้ ตนพร้อมด้วยคุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 “จุดบริการประชาชน ป้อมสายตรวจ โดยมี พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พ.ต.อ.สมบัติ โพธ์ิงาม ผกก.สภ.โพธาราม ฯพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ, ฝ่ายปกครอง, สาธารณสุข, อส., อสม. ให้การรอรับการตรวจเยี่ยม โดยได้มีข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่จุดตรวจ ให้จัดพื้นที่ และสถานที่ จุดบริการประชาชน ให้มีเต้นท์ ป้ายประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 ไฟฟ้า แสงสว่าง โต๊ะเก้าอี้ แนวกั้น แผงเหล็ก กรวยยางให้เพียงพอ ให้มีพื้นที่รองรับการจอดของรถที่เข้ามารับบริการ ไม่ให้กระทบการจราจร ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค รักษาระยะห่าง social distancing พร้อมทั้งให้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล สบู่ล้างมือ ถุงมือ แผ่นป้องกันหน้า face shield สำหรับทั้งผู้ปฎิบัติ และบริการประชาชน ให้นำกล้อง CCTV ที่เคยออกแบบไว้ใช้สำหรับจุดตรวจ บันทึกภาพนิ่ง เคลื่อนไหว ให้จัดเตรียมเครื่องขยายเสียงให้พร้อมสำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งจัดเตรียมสมุดตรวจสั่งการของผู้บังคับบัญชา และกำลังพลพร้อมรับการตรวจ

 

             ผบช.ภ.7 กล่าวว่า ในขณะเดียวกันให้กำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดกำลังพลหมุนเวียนจากหน่วยงานในสังกัด ให้เหมาะสมและเพียงพอ โดยต้องเข้าใจและมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด รวมถึงการแต่งกายให้ทุกนาย สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ รวมถึงล้างมืออย่างสม่ำเสมอและให้บันทึกภาพบุคคล ยานพาหนะ ทะเบียนรถ ระมัดระวังให้เกิดปัญหาการจราจรน้อยที่สุด ให้ปฏิบัติด้วยความสุภาพ เรียบร้อย นุ่มนวล

 

           จากตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปกครอง สาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยเรียบร้อยทั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชนดังกล่าว และเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางขับขี่ด้วยความปลอดภัย ต่อจากนั้นคณะดังกล่าวได้เดินทางต่อจุดบริการประชาชน (จุดบริการบ่อฝ้าย) ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เพื่อตรวจเยี่ยมมอบอาหารเครื่องดื่มเป็นกำลังใจใหัผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด ภ.7

Skip to content