ผบช.ภ.7เข้มสั่งกวาดล้าง10วัน พร้อมโครงการฝากบ้าน 4.0 ช่วงหยุดยาวสงกรานต์

ติวเข้ม ผบช.ภ.7สั่งทุกพื้นที่ดีเดย์กวาดล้างอาชญากรรมช่วงสงกรานต์ กำชับเรื่องอาวุธปืน ยาเสพติด การพนัน ทั้งยังห่วงเจ้าหน้าที่ เน้นดูความพร้อมอาวุธ ยุทโธปกรณ์ พร้อมดูแลทรัพย์สินบ้านเรือนของชาวบ้าน โครงการฝากบ้าน 4.0  ช่วงหยุดยาว

วันที่ 24 มี.ค. 2565 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรง ผบช.ภ.7 เปิดเผยว่าได้เป็นประธานในการประชุมศปก.ภ.7 ประจำสัปดาห์ (ระบบทางไกลผ่านจอภาพ) ครั้งที่ 9/2565  ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ. 7พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา รอง ผบช.ภ.7รวมทั้ง ผบก.ฯ, รอง ผบก.ฯ ,หน สภ. ผกก กก.สส.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ประชุมในเรื่องต่างๆรวม13 หัวข้อ ดังนี้  1,หน่วยต่าง บช. ในพื้นที่ ภ.7 รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ (บก.ส.1)  2,ฝอ.1 บก.อก.ภ.7สรุปเรื่องร้องเรียนและเรื่องวินัยคงค้างทั้งหมด  3,ฝอ.2 บก.อก.ภ.7 สรุปสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม รายงานคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ หรือคดีที่น่าสนใจ สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง/ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง/การชุมนุมเรียกร้องในพื้นที่  4,ศอ.ปส.ภ.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.ภ.7  5,ฝอ.3 บก.อก.ภ.7ภารกิจถวายความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญที่เข้ามาในพื้นที่ รายงานผลการตรวจสถานีตำรวจของผู้บังคับบัญชาใน ภ.จว.รายงานข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ภ.7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565  6,ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564-2565  7, ฝอ.5 บก.อก.ภ.7ข่าวสารทางสื่อ และปฏิบัติการข่าวสาร (IO) โครงการ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

8, ฝอ.6 บก.อก.ภ.7 การรายงานข้อมูลที่มีผลกระทบทางสื่อสังคมออนไลน์ การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 รายงานการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน  9,บก.สส.ภ.7คดีอุกฉกรรจ์ฯ ที่ยังจับกุมไม่ใด้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 – ปัจจุบัน การบันทึกข้อมูลในระบบ CRIMES คดีที่ยังไม่จำหน่ายออกจากระบบ CRIMES สถิติข้อมูลหมายจับ CCOC สรุปผลการออกหมายจับผู้ต้องหา (หมายจับที่ออกใหม่/มีคุณภาพ ไม่มีคุณภาพ) สรุปผลการเร่งรัดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ เฉพาะหมายที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 5 )ผลการปฏิบัติของ บก.สส.ภ.7 และ กก.สส.ภ.จว.รายงานผลการตรวจ DNA 10,ศปอส.ภ.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของ ศปอส.ภ.7 11,บก.กค.ภ.7 สถิติสำนวนคดีอาญา ตาม ป.วิอาญามาตรา 145 และ มาตรา 145/1 12,ศป.จร.ภ.7 การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 13,ศป.ชก.ภ.7 ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

การประชุมในครั้งนี้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรง ผบช.ภ.7ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อม ดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ตามวิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0007.22/945 ลง 8 มี.ค.2565 ทั้งในด้านการป้องกันปราบปราม ได้แก่ การระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 เม.ย.2565 (รวม 10 วัน) การป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ ตามแหล่งท่องเที่ยว สถานีขนส่ง และการดำเนินการตาม โครงการประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน ช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0 ) รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

2.ที่ผ่านมายังพบว่าสื่อมวลชน มีการนำเสนอการลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมาย อย่างต่อเนื่อง จึงกำชับให้ทุกหน่วยเข้มงวดกวดขัน จับกุมปราบปรามบ่อนการพนัน อย่างจริงจังและเด็ดขาด โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ 0007.22/3916 ลง 13 ธ.ค.2564 เรื่อง การดำเนินการในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการพนัน และ หนังสือ ตร. ที่ 0007.22/523 ลง 8 ก.พ. 2565 เรื่อง กำชับการปฏิบัติในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการพนัน อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปล่อยปละละเลย รู้เห็นเป็นใจ ไม่สนใจจับกุมปราบปราม ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาความบกพร่อง ตามคำสั่ง ตร.ที่ 234/2558 ลง 27 เม.ย.2558 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข รวมทั้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ลงวันที่ 1 ต.ค.2537 เรื่อง มาตรการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติ และระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ อย่างเคร่งครัดทุกราย

3.เพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนโดยใช้อาวุธปืน ซึ่งจะเห็นว่าเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง จึงให้ทุกหน่วยเข้มงวดในการตรวจค้น จับกุมอาวุธปืน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด เพื่อเป็นการป้องกันยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการเข้าตรวจค้นจับกุม ขอให้ใช้หลักยุทธวิธีตำรวจ ปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง  เพื่อป้องกันการสูญเสีย รวมทั้งผู้บังคับบัญชาจะต้องดูแล จัดหา สนับสนุน  อาวุธ ยุทโธปกรณ์ เสื้อเกราะกันกระสุน ให้พร้อมอยู่เสมอ

4.สถิติการลำเลียงยาเสพติดในปัจจุบันพบว่า มีการขนส่งลำเลียงมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนมาก มาพักไว้ที่พื้นที่ชั้นใน อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อเตรียมส่งต่อไปยังประเทศที่สามทางตอนใต้ของประเทศ เพราะฉะนั้นในการตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลักและสายรอง ให้ทำการตรวจค้นอย่าง เข้มงวดจริงจัง เพื่อค้นหายาเสพติด รวมทั้งสิ่งของผิดกฎหมายอื่น โดยให้ศึกษาวิธีการในการชุกซ่อน พรางตา ขนส่ง ลำเลียงยาเสพติด สิ่งของผิดกฎหมายในยานพาหนะ ในรูปแบบต่างๆ ด้วย

5.ให้ทุกหน่วยเฝ้าฟัง และติดตามการผ่อนคลาย มาตรการต่างๆของรัฐบาล เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิท-19) โดยเฉพาะการขยายเวลา ในการจำหน่ายสุรา ตามร้านอาหาร และสถานบริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สถานบริการไม่ให้ผู้ใช้บริการนำอาวุธปืน ยาเสพติด เข้าไปในสถานบริการ อย่างเด็ดขาด

6.ให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้ม ยกระดับการป้องกันเหตุ. ชิงทรัพย์  วิ่งราวทรัพย์ ในธนาคาร ร้านทอง. ร้าน สะดวกชื้อ. ปั้มน้ำมันฯ /มีแผนเผชิญเหตุ และให้มีการชักซ้อมอย่างสม่ำเสมอ /ปรับแผนการตรวจ เพีมความถี่ในการตรวจ/วิเคราะห์สถานภาพอาชญาอาชญากรรมเป็นประจำทุกวัน /ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบ ในการแจ้งเหตุให้เร็ว ใช้กลุ่มไลน์ ไล่ล่าตาสับปะรด ของทุก สภ ในการแจ้งเหตุให้รวดเร็ว

7.ให้ฝ่ายสืบสวน ติดตาม เฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษ ตรวจสอบอยู่เป็นประจำ. และให้ ไล่ล่าบุคคลที่มีหมายจับ ให้ สืบสวนในเชิงรุก อย่าตั้งรับ/จัดทำแผนที่ กล้อง ให้เป็นระบบและให้อยู่ในสภาพใช้การได้/รวมทั้งจัดทำแผนที่ เดินดินให้ครอบคลุมพื้นที่

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/274170

Skip to content