ภาษา

EnglishThai

                    วันพระราชทางธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2460 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงการที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460

 

         วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น.  พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย  ผบก.อก.ภ.7, พล.ต.ต.ตรีวิทย์  ศรีประภา  ผบก.กค.ภ.7, พล.ต.ต.ปรีดา  อิ่มเจริญ  ผบก.ศฝร.ภ.พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  ณ บริเวณเสาธง ลานฝึกวงศ์สมบูรณ์  ศฝร.ภ.7   

.

Skip to content