ภาษา

EnglishThai

บช.ภ.7 ตรวจเข้มกำลังพลสกัดเชื้อโควิด

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดสายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กำลังพลทุกนาย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ให้ตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK เพื่อคัดกรองโรคโควิด-19 ทุกราย ทำให้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธํารงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 กำชับข้าราชการตำรวจทุกหน่วยในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ทุกจังหวัด ให้กำลังพลตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK เพื่อคัดกรองโรคโควิด-19 ทุกราย ก่อนกลับมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ป้องกันอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่มีความเสี่ยงติดเชื้อ และแบ่งกำลังบางส่วน work from home ลดเสี่ยง ขอให้เข้มงวดกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่น โดยไม่ให้กระทบกับการบริการประชาชน และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

Skip to content