ภาษา

EnglishThai

ด่วน!! เด้ง “5 เสือศรีประจันต์” เข้ากรุ!

วันที่ 1 ก.พ.65 ที่ตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจจุสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ลงนามคำสั่งคำสั่งตำรวจภูธรภาค 7 ที่ 77 /2565 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ด้วย พันตำรวจโท เสนีย์ เวชพัฒ รองผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 กับพวก ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายคำรณ กลำพบุตร กับพวกรวม 19 คน ในข้อหา ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ไฮโลว์) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต (โดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้,ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ไฮโลว์) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันมั่วสุมฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 56/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมของกลาง จำนวน 18 รายการ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 21.30 น. ที่ไร้ไม้ล้อมริมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีประจันต์ดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อให้การบริหารราชการของตำรวจภูธรภาค 7 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความเหมาะสมและมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และข้อ 8 (2) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563

จึงให้ข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้ 1.พันตำรวจเอก รภพ จำปาเงิน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 2.พันตำรวจโท สุรศักดิ์ เรืองวิทย์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 3.พันตำรวจโท พีรพงษ์ ตนะทิพย์ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 4.พันตำรวจโท ชวการ ถิราพิพัฒน์ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ,5.พันตำรวจโท สุเทพ พิกุลขาว สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีประฉันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7 โดยขาด จากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค (งานบริหาร) ที่รับผิดชอบงานศูนย์ปฏิตำรวจภูธรภาค 7 มอบหมาย โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ปฎิบัติการตำรวจภูธรภาค 7

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Skip to content