กิจกรรมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ (๑ ธ.ค. ๖๖)
เวลา ๐๘.๔๕ น.
🔸️พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.๗
มอบหมายให้
🔸️พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ.๗
พร้อมด้วย
🔸️พ.ต.อ.บรรจง อมฤทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
🔸️พ.ต.อ.รณภพ พรอรุณ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
🔸️พ.ต.อ.กิตติภพ ชมภูนุช รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
🔸️พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรธนสกุล รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
🔸พ.ต.อ.สุพมาส บัวลาด รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี
🔸️พ.ต.อ.สัณฑภวิษย์ มากช่วย รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
🔸️พ.ต.อ.ภคิน ศิวเมธากุล รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร
🔸พ.ต.อ.ยุทธนา สันติปรีชาวัฒน์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี

🔹️เข้าร่วมกิจกรรมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

🔹 ณ ห้องประชุม Don Muang Ballroom
โรงแรมอมารี เขตดอนเมือง จว.กรุงเทพฯ

โดยมี
🔸️พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร.
🔸พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
เป็นประธาน