กำชับมาตราการป้องกันเหตุกรณีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัว/มั่วสุม

วันนี้ (23 ม.ค. 67) เวลา 13.30 น.
(#) พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7
เป็นประธาน “การประชุมเพื่อกำชับการปฏิบัติและยกระดับงานป้องกันปราบปรามและงานสืบสวน เรื่องกำชับมาตรการป้องกันเหตุกรณีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัว / มั่วสุม”
พร้อมด้วย
(-)พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง
รอง ผบช.ภ.7 (ปป)
(-)พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์
รอง ผบช.ภ.7 (สส)
(-)พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล
ผบก.สส.ภ.7
(-)พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัท
ผบก.ภ.จว.นครปฐม
(-)รอง ผบก.สส.ภ.7 ผกก.สืบสวน 1-3 บก.สส.ภ.7 รอง ผกก.สืบสวน 1-3 บก.สส.ภ.7 สว.สืบสวน กก.1-3 บก.สส.ภ.7
(-)รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม (ปป)(สส) ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครปฐม ผกก.สภ. รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครปฐม รอง ผกก.ป. รอง ผกก.สส. สว.ในสังกัด กก.สืบสวน ภ.จว.นครปฐม สวป. สว.สส. ในสังกัด ภ.จว.นครปฐม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ
ณ ห้องเสสะเวช ชั้น 1 ภ.7

โดยได้กำชับการปฏิบัติตาม ว.ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0001(ผบ)/13 ลง 22 ม.ค.67 เรื่อง กำชับมาตราการป้องกันเหตุกรณีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัว/มั่วสุม และได้มีข้อสั่งการของ ผบช.ภ.7 เพิ่มเติม ดังนี้

1.ให้ หน.สภ. และ รอง ผกก.ป. ทบทวนการแบ่งเขตสายตรวจ โดยพิจารณาตามความเจริญของแต่ละพื้นที่ ให้เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ เน้นหนักในช่วงเวลาเสี่ยง จุดเสี่ยงจุดล่อแหลม
2.จัดทำนาฬิกาอาชญากรรมใหม่ โดยใช้ข้อมูลของการเกิดเหตุที่แท้จริง รวมทั้งข้อมูลการรับแจ้งเหตุจากศูนย์ 191 ด้วย ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ม.ค.67

โดยมี
ผบก.ภ.จว. รอง ผบก.ภ.จว. (ปป) (สส) ผกก./หน.สภ. รอง ผกก.ป. รอง ผกก.สส. สวป. สว.สส. ในสังกัด ภ.7 (เว้น ภ.จว.นครปฐม)
เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ณ ที่ตั้งหน่วย