พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้เข้าชม: 1
[pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fp7.police.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2F1.%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%98.pdf" viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

ล่าสุด

Skip to content